Добродетели

Добродетели

ДОБРОДЕТЕЛИ
 
от Н. Т. Райт
(текстът е част от книгата „After you believe: why Christian character matters”)
И така, кои са християнските добродетели и как…

Виж повече
Светлината и тъмнината по въпроса за секса

Светлината и тъмнината по въпроса за секса

СВЕТЛИНА И ТЪМНИНА ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА СЕКСА
 
(Ефесяни 5:3-10)
от Н Т Райт
Плакатът закачен на вратата на колежа съдържаше една голяма дума в средата си: СЕКС. Под нея с …

Виж повече
Сладката отрова влияние

Сладката отрова влияние

 
СЛАДКАТА ОТРОВА ВЛИЯНИЕ
 
от Лейн Северсън
Преди няколко години посетих конференцията Е2 посветена на технологиите и иновациите. Както често се случва на подоб…

Виж повече
Четири мита за църквата

Четири мита за църквата

ЧЕТИРИ МИТА ЗА ЦЪРКВАТА
 
от Майкъл Свигел
 
Когато хората се срещат с нови неща първата им реакция е да се опитат да ги напаснат в съществуващите категории. Да с…

Виж повече
Обратно в пътя – 3

Обратно в пътя – 3

ОБРАТНО В ПЪТЯ – 3
 
(няколко разхвърляни мисли върху посланието към ефесяните)
от Радостин Марчев
В трета глава Павел продължава да използва вече традиционните …

Виж повече
Битката за Textus Receptus

Битката за Textus Receptus

КАТЕГОРИИ НОВОЗАВЕТНИ МАНУСКРИПТИ И БИТКАТА ЗА TEXTUS RECEPTUS
 
Новият Завет е съхранен в повече от 5,800 гръцки мускрипти,  10,000 латински и  9,300 манускрипти на разли…

Виж повече
Какво е текстуална критика

Какво е текстуална критика

 
КАКВО Е ТЕКСТУАЛНА КРИТИКА
 

В някои от съвременните издания на библията гордо стои надписът: „Точно и вярно преведена от оригинала.” В действителн…

Виж повече
Обратно в пътя – 2

Обратно в пътя – 2

ОБРАТНО В ПЪТЯ – 2
 
(няколко разхвърляни мисли върху посланието към ефесяните)
Втората глава на посланието е своеобразно модифициране и развитие на първата като център…

Виж повече
Достоверност на новозаветните манускрипти

Достоверност на новозаветните манускрипти

ДОСТОВЕРНОСТ НА НОВОЗАВЕТНИТЕ МАНУСКРИПТИ[1]
 
от Радостин Марчев
Един от въпросите, на които трябва да отговори текстуалната критика е доколко текста на Новия Завет, който п…

Виж повече
Обратно в пътя – 1

Обратно в пътя – 1

ОБРАТНО В ПЪТЯ
 
(няколко разхвърляни мисли върху посланието към ефесяните)
от Радостин Марчев
Една от най-характерните особености на посланието към ефесяните са дълги…

Виж повече
Осем белега на жизненото благовестие

Осем белега на жизненото благовестие

ОСЕМ БЕЛЕГА НА ЖИЗНЕНО БЛАГОВЕСТИЕ
 
забравени глави от изкупителнатата история
от Скот МакНайт
Грижите ни не са малки. И най-беглия преглед на вестниците ще ни напомн…

Виж повече
Симеон и Анна – хората, които виждат зад сцената

Симеон и Анна – хората, които виждат зад сцената

СИМЕОН И АННА – ХОРАТА, КОИТО ВИЖДАТ ЗАД СЦЕНАТА
от Радостин Марчев
Проповядвана във Втора Евангелска Баптистка Църква – Варна
18.12.2011
(аудио ТУК)
Та…

Виж повече