п-р Мите Гошев: Усовршување во благодатта, љубовта и заедништвото (2Коринтјани 13:11-14)

п-р Мите Гошев: Усовршување во благодатта, љубовта и заедништвото (2Коринтјани 13:11-14)

Богослужба на СЕЦ Добра Вест - 05.06.2021;
Наслов на проповедта: Усовршување во благодатта, љубовта и заедништвото;
Библиски текст: 2Коринтјани 13:11-14;
Говорник: п-р Мите Гоше…

Виж повече
Викторио Антоновски: Пред-Определување (Ефешаните 1:5)

Викторио Антоновски: Пред-Определување (Ефешаните 1:5)

Богослужба на СЕЦ Добра Вест - 30.05.2021;
Наслов на проповедта: Пред-Определување;
Библиски текст: Послание до Ефешаните 1:5;
Говорник: Викторио Антоновски;

Виж повече
п-р Мите Гошев: Тестирај се (2Кор. 13:5-10)

п-р Мите Гошев: Тестирај се (2Кор. 13:5-10)

Богослужба на СЕЦ Добра Вест - 23.05.2021;
Наслов на проповедта: Тестирај се;
Библиски текст: 2Кор. 13:5-10;
Говорник: п-р Мите Гошев;

Виж повече
п-р Мите Гошев: Апостолски карактер (2Кор. 12:11-13:4)

п-р Мите Гошев: Апостолски карактер (2Кор. 12:11-13:4)

Богослужба на СЕЦ Добра Вест - 16.05.2021;
Наслов на проповедта: Апостолски карактер;
Библиски текст: 2Кор. 12:11-13:4;
Говорник: п-р Мите Гошев;

Виж повече
п-р Мите Гошев: Слаб а силен (2Коринтјани 12:1-10)

п-р Мите Гошев: Слаб а силен (2Коринтјани 12:1-10)

Богослужба на СЕЦ Добра Вест - 09.05.2021;
Наслов на проповедта: Слаб а силен;
Библиски текст: 2Коринтјани 12:1-10;
Говорник: п-р Мите Гошев;

Виж повече
п-р Мите Гошев: Трите крста на Голгота (Лука 23:32-43)

п-р Мите Гошев: Трите крста на Голгота (Лука 23:32-43)

Богослужба на СЕЦ Добра Вест - 02.05.2021;
Наслов на проповедта: Трите крста на Голгота;
Библиски текст: Лука 23:32-43;
Говорник: п-р Мите Гошев;

Виж повече
п-р Мите Гошев: Месијата дојде (Марко 11:1-26)

п-р Мите Гошев: Месијата дојде (Марко 11:1-26)

Богослужба на СЕЦ Добра Вест - 25.04.2021;
Наслов на проповедта: Месијата дојде;
Библиски текст: Марко 11:1-26;
Говорник: п-р Мите Гошев;

Виж повече
п-р Мите Гошев: Фалбата (не) е р’ѓа (2 Кор. 11 : 16 - 33)

п-р Мите Гошев: Фалбата (не) е р’ѓа (2 Кор. 11 : 16 - 33)

Богослужба на СЕЦ Добра Вест - 18.04.2021;
Наслов на проповедта: Фалбата (не) е р’ѓа;
Библиски текст: 2 Кор. 11 : 16 - 33;
Говорник: п-р Мите Гошев;

Виж повече
Викторио Антоновски: Која е вистината? Дел 2 (Јован 18:37-38)

Викторио Антоновски: Која е вистината? Дел 2 (Јован 18:37-38)

Богослужба на СЕЦ Добра Вест - 11.04.2021;
Наслов на проповедта: Која е вистината? Дел 2;
Библиски текст: Јован 18:37​-38​;
Говорник: Викторио Антоновски;

Виж повече
п-р Мите Гошев: Едноставно христијанство (2 Кор. 11 : 1-15)

п-р Мите Гошев: Едноставно христијанство (2 Кор. 11 : 1-15)

Богослужба на СЕЦ Добра Вест - 04.04.2021;
Наслов на проповедта: Едноставно христијанство;
Библиски текст: 2 Кор. 11 : 1-15​;
Говорник: Мите Гошев;

Виж повече
п-р Мите Гошев: Оценување на авторитетот и легитимноста на едно служење (2 Коринтјани 10 : 7-18)

п-р Мите Гошев: Оценување на авторитетот и легитимноста на едно служење (2 Коринтјани 10 : 7-18)

Богослужба на СЕЦ Добра Вест - 28.03.2021;
Наслов на проповедта: Оценување на авторитетот и легитимноста на едно служење;
Библиски текст: 2 Коринтјани 10 : 7-18​;
Говорник: Мит…

Виж повече
п-р Мите Гошев: Нашето духовно оружје (2 Кор. 10:1-6)

п-р Мите Гошев: Нашето духовно оружје (2 Кор. 10:1-6)

Богослужба на СЕЦ Добра Вест - 21.03.2021;
Наслов на проповедта: Нашето духовно оружје;
Библиски текст: 2 Кор. 10:1-6​;
Говорник: Мите Гошев;

Виж повече