Кръста удовлетвори Божията справедливост, п-р Иводор Ковачев

Кръста удовлетвори Божията справедливост, п-р Иводор Ковачев

Църква - Мисията Може да ни намерите на следните интернет адреси: Website: www.missiata.org Website: www.missiata.za1.tv Website: www.propoved.com Facebook Page: www.facebook.com/missiata YouTube: www…

Виж повече
Много е добро и много е богоугодно, когато живеем в единодушие, п-р Иводор Ковачев

Много е добро и много е богоугодно, когато живеем в единодушие, п-р Иводор Ковачев

Църква - Мисията Може да ни намерите на следните интернет адреси: Website: www.missiata.org Website: www.missiata.za1.tv Website: www.propoved.com Facebook Page: www.facebook.com/missiata YouTube: www…

Виж повече
Смелост и дръзновение във време на криза - част-2, п-р Иводор Коваче

Смелост и дръзновение във време на криза - част-2, п-р Иводор Коваче

Църква - Мисията Може да ни намерите на следните интернет адреси: Website: www.missiata.org Website: www.missiata.za1.tv Website: www.propoved.com Facebook Page: www.facebook.com/missiata YouTube: www…

Виж повече
Нито едно оръжие срещу божиите избрани няма да успее, п-р Иводор Ковачев

Нито едно оръжие срещу божиите избрани няма да успее, п-р Иводор Ковачев

Църква - Мисията Може да ни намерите на следните интернет адреси: Website: www.missiata.org Website: www.missiata.za1.tv Website: www.propoved.com Facebook Page: www.facebook.com/missiata YouTube: www…

Виж повече
Подготвен, но изненадан..., п-р Иводор Ковачев

Подготвен, но изненадан..., п-р Иводор Ковачев

Църква - Мисията Може да ни намерите на следните интернет адреси: Website: www.missiata.org Website: www.missiata.za1.tv Website: www.propoved.com Facebook Page: www.facebook.com/missiata YouTube: www…

Виж повече
Поклонение пред Божията святост, п-р Иводор Ковачев

Поклонение пред Божията святост, п-р Иводор Ковачев

Църква - Мисията Може да ни намерите на следните интернет адреси: Website: www.missiata.org Website: www.missiata.za1.tv Website: www.propoved.com Facebook Page: www.facebook.com/missiata YouTube: www…

Виж повече
Призив за поклонение пред Святия, п-р Иводор Ковачев

Призив за поклонение пред Святия, п-р Иводор Ковачев

Църква - Мисията Може да ни намерите на следните интернет адреси: Website: www.missiata.org Website: www.missiata.za1.tv Website: www.propoved.com Facebook Page: www.facebook.com/missiata YouTube: www…

Виж повече
Църква Мисията шампион за 2014г.

Църква Мисията шампион за 2014г.

Църква - Мисията Може да ни намерите на следните интернет адреси: Website: www.missiata.org Website: www.missiata.za1.tv Website: www.propoved.com Facebook Page: www.facebook.com/missiata YouTube: www…

Виж повече
Бог е Суверен, п-р Иводор Ковачев

Бог е Суверен, п-р Иводор Ковачев

Църква - Мисията Може да ни намерите на следните интернет адреси: Website: www.missiata.org Website: www.missiata.za1.tv Website: www.propoved.com Facebook Page: www.facebook.com/missiata YouTube: www…

Виж повече
Истински свободен... Втора част, п-р Иводор Ковачев

Истински свободен... Втора част, п-р Иводор Ковачев

Църква - Мисията Може да ни намерите на следните интернет адреси: Website: www.missiata.org Website: www.missiata.za1.tv Website: www.propoved.com Facebook Page: www.facebook.com/missiata YouTube: www…

Виж повече
Истински свободен... Първа част, п-р Иводор Ковачев

Истински свободен... Първа част, п-р Иводор Ковачев

Църква - Мисията Може да ни намерите на следните интернет адреси: Website: www.missiata.org Website: www.missiata.za1.tv Website: www.propoved.com Facebook Page: www.facebook.com/missiata YouTube: www…

Виж повече
Познаването на Бог ни прави част от Неговия дом, п-р Иводор Ковачев

Познаването на Бог ни прави част от Неговия дом, п-р Иводор Ковачев

Църква - Мисията Може да ни намерите на следните интернет адреси: Website: www.missiata.org Website: www.missiata.za1.tv Website: www.propoved.com Facebook Page: www.facebook.com/missiata YouTube: www…

Виж повече