Блага вест

Гледайте на живо службите на църква Блага Вест София,
всяка Неделя от 10:00 и всяка Сряда от 18:30.

Благовестие

Гледайте на живо службите на църква Благовестие Бургас,
всяка Неделя от 10:00 и всеки Четвъртък от 18:30.

ОБЦ Бъдеще и Надежда

Гледайте на живо службите на ОБЦ Бъдеще и Надежда,
всяка Неделя от 10:00, всеки Понеделник от 18:30 и всяка Сряда от 18:30

СЕЦ „Добра Вест“ - Скопје

Гледайте на живо службите на църква Добра Вест Скопие,
всяка Неделя вечер от 20:00