Богослужба на СЕЦ Добра Вест - 11.04.2021;

Наслов на проповедта: Која е вистината? Дел 2;

Библиски текст: Јован 18:37-38​;

Говорник: Викторио Антоновски;