Богослужба на СЕЦ Добра Вест - 09.05.2021;

Наслов на проповедта: Слаб а силен;

Библиски текст: 2Коринтјани 12:1-10;

Говорник: п-р Мите Гошев;