Богослужба на СЕЦ Добра Вест - 25.04.2021;

Наслов на проповедта: Месијата дојде;

Библиски текст: Марко 11:1-26;

Говорник: п-р Мите Гошев;