Богослужба на СЕЦ Добра Вест - Скопје од 08.03.2020;

Наслов на проповедта: Демаскирањето на заштитните маски;

Библиски текст: 2Kоринтјани 3:12-18;

Говорник: Мите Гошев;