Богослужба на СЕЦ Добра Вест - 16.05.2021;

Наслов на проповедта: Апостолски карактер;

Библиски текст: 2Кор. 12:11-13:4;

Говорник: п-р Мите Гошев;