Богослужба на СЕЦ Добра Вест - Скопје од 17.09.2017;

Наслов на проповедта: Да внимаваме каков пример оставаме;

Библиски текст: 2Тимотеј 1:15-18;

Говорник: Драган Б. Блажевски;