За нас

"заЕДНО" е интернет платформа за популяризиране, споделяне и дискутиране на идеи и богословски, културни, социални и житейски проблеми. Целта ни е да създадем среда за споделяне и изграждане на християнска култура. Да издигаме стандарт и да градим на здравите християнски, библейски основи.

Ние не целим да придобием популярност на всяка цена. Но желаем да запазим добрия тон и да насърчаваме взаимоотношения на уважение и взаимно зачитане. Разнообразието на мнения и гледни точки ще бъде в рамките на класическите християнски доктрини и практики.

Областите, в които искаме да работим са: църковен живот, растеж и устройство, църковна история, патристика, систематично и библейско богословие, християнски живот, етика, църковна догматика, медии, комуникации, музика, изкуство...

Зад проекта стоят Людмил и Христо Ятански.

С развитието на платформата ще бъде изграден екип от експерти, който ще генерира идеи, ще внедрява нови функционалности и ще поддържа добрия тон.

Пожелаваме на всички участници плодотворна и удовлетворяваща работа.